Hva gjør vi

Bokkafeen fylte et behov og tilbød musikk, bøker og tidsskrifter. I dag er mye av dette tilgjengelig på andre og enklere måter. I tillegg til den tradisjonelle bokkafédrifen har vi derfor i 2015 i tillegg også forsøkt å etablere oss som et shabby DiY-litteraturhus, med foredrag og happenings, samt utlån av lokalene til andre frihetlige krefter.

 

Ideer? Interessert i å bidra? Ta kontakt da vel!

 

Takk til boligstiftelsen og andre progressive krefter på Svartlamon for lokaler og støtte!